Start

Bevoegdheden

Groen Izegem participeert actief in de ontwikkeling van een ruimtelijke visie voor onze stad. Waar willen we naar toe tegen 2030? Lees hier meer...
VAN AGALEV TOT GROEN IZEGEM 2015

Actueel

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben Groen Izegem en ViZie elkaar gevonden. In een gezamenlijk klimaatplan stellen de beide partijen 56 punten voor om Izegem tegen 2050 klimaatneutraal te maken.

Izegem klimaatneutraal maken wil zeggen dat wat de stad doet niet bijdraagt aan de klimaatverandering. Andere steden gingen ons hierin voor, er is ...

Op het college van burgemeester en schepenen van maandag 11 december werd een uitspraak gedaan over de aangevraagde kapvergunning in de tuin van “Campus College” van Prizma vzw. In de beslissing werd het advies van het bomencomité integraal gevolgd. In het besluit zijn er echter wat kanttekeningen te maken.

Acht van de zestien bomen mogen...

Steunen, niet trekken.                 Ik ben nu dertig jaar het boegbeeld van Groen Izegem. Ik heb er in al die jaren naar gestreefd om Izegem warmer, socialer en groener te maken en dat zal ik blijven doen. Maar nu is het tijd om de fakkel door te geven aan een volgende generatie van gedreven, geëngageerde en getalenteerde groene doeners.   De Start In 1987 startten we met Agalev-...