Start

Bevoegdheden

Groen Izegem participeert actief in de ontwikkeling van een ruimtelijke visie voor onze stad. Waar willen we naar toe tegen 2030? Lees hier meer...
VAN AGALEV TOT GROEN IZEGEM 2015

Actueel

Cambio
De meerderheid voert Cambio-project af. Groen is ontgoocheld.     Cambio zou van start gaan met een infovergadering voor geïnteresseerden, voor de zomer 2016. In de gemeenteraad van september vroegen we naar de stand van zaken. Er werd aan drie firma’s een offerte gevraagd om de Cambio wagens te reinigen. Waar blijft het Cambio aanbod? Een vraag van Groen raadslid Filip Lombaert nav de...

De Izegemse meerderheid heeft steeds alles uitgesteld tot na VISIE2030 (eerst moesten we wachten op de beleidsverklaring, dan werd gezegd dat de daar aangekondigde voorstellen nog niet zeker waren, omdat gewacht werd op de meerjarenplanning van december 2013, bij de meerjarenplanning werd dan weer verwezen naar VISIE2030 en bij de voorstelling van de negen voorstellen VISIE2030 werd...

Het voorstel om een vertegenwoordiger aan te duiden met een mandaat voor de algemene vergadering van Eandis is geen punt om even snel af te handelen.

Er wordt een kapitaalverhoging voorgesteld, waarbij een Chinees overheidsbedrijf 14% van de aandelen verwerft in het distributienetwerk. We mogen het belang daarvan niet onderschatten. Ons elektriciteitsnet wint immers aan belang. ...